Garantieaanvraag | Intertruck
 
Home / Customer service / Garantieaanvraag

Garantieaanvraag

Garantieaanvraag voorwaarden:                

 • Verplichte velden dienen te zijn ingevuld om de garantieaanvraag in behandeling te kunnen nemen.                
 • Claims die niet vooraf zijn aangemeld en door ons zijn bevestigd door middel van een teruggekoppeld RMA nummer, zullen niet in behandeling worden genomen.                
 • Wij behouden ons het recht voor om afwijkende opgaven, ten opzichte van de door ons ontvangen aantallen, overeenkomstig te behandelen.                                
 • Intertruck is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van het geretourneerde artikel(en).
 • De vrachtkosten van de door u aangemelde delen worden bij afwijzing van de garantieclaim aan u doorbelast.
 • De aangeboden delen dienen in de originele verpakking, dan wel anders deugdelijk verpakt te zijn.
 • Intertruck is niet aansprakelijk voor schade of het ontbreken van onderdelen behorende bij het aangeboden artikel als gevolg van ondeugdelijke verpakking vanuit de afzender.           
 • Het kan voorkomen dat u verzocht wordt aanvullende foto's of andere informatie aan te leveren ter ondersteuning een juiste beoordeling van de claim.                
 • Bij een garantieafwijzing ontvangt u bericht met de reden van afwijzing, eventueel voorzien van foto's.
 • De besluitvorming van de garantiebeoordeling is bindend.                
 • Indien u het afgewezen artikel terug wenst te ontvangen, zal dit op uw kosten worden geretourneerd. Artikelen die langer dan 30 dagen na afwijzing aan u nog in ons bezit zijn, zullen automatisch worden vernietigd. Eventueel daaraan gekoppelde kosten zullen aan u worden doorberekend.                
 • De volledige Intertruck algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website www.intertruck.com.

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Als de garantieaanvraag een motorgerelateerd onderdeel betreft ontvangen wij graag aanvullende informatie.
Ik ga ermee akkoord dat de gegevens die ik hierboven heb ingevuld worden opgeslagen en alleen zullen worden gebruikt voor de afhandeling van deze garantieaanvraag.